Cách cấu hình IP Unicast với thiết bị mạng Swutch Cisco C2960L.

Thảo luận trong 'Phụ kiện điện tử' bắt đầu bởi ciscochinhhang, 12/4/19.

 1. Thực hiện thiết lập định tuyến IP Unicast ở trên thiết bị Switch C2960-L.
  Như các bạn cũng đã biết trong 1 số những môi trường mạng VLAN được kết hợp với những mạng riêng lẻ hoặc mạng phụ. Trong 1 mạng IP, mỗi mạng con được ánh xạ tới 1 VLAN riêng lẻ. Và việc cài đặt VLAN sẽ giúp quản lí kích thước của miền phát sóng và giữ lưu lượng cục bộ.

  Trang web : Ciscochinhhang.com.

  Tuy vậy, những thiết bị trong những VLAN khác nhau không thể giao tiếp với nhau mà không có thiết bị mạng Lớp 3 (bộ định tuyến) để định tuyến truy cập giữa VLAN, được gọi là định tuyến liên VLAN. Mọi người thiết lập 1 hoặc nhiều bộ định tuyến để định tuyến truy vấn đến đích VLAN phù hợp.

  Xem thêm : WS-C2960+48TC-S

  [​IMG]

  Thiết bị mạng Switch A nằm trong VLAN 10 và thiết bị mạng Switch B nằm trong VLAN 20. Router có giao diện trong mỗi VLAN. Hi Host A trong VLAN 10 cần giao tiếp với Host B trong VLAN 10, chúng sẽ gửi một gói tin tới host đó. Chuyển A chuyển tiếp gói trực tiếp tới Máy chủ B, mà không gửi chúng tới bộ định tuyến.

  Khi Host A gửi một gói tới Host C trong VLAN 20, thiết bị mạng Switch A chuyển tiếp gói tin tới router, nó sẽ nhận lưu lượng trên giao diện VLAN 10. Thiết bị Router kiểm tra bảng định tuyến, tìm giao diện gửi đi chính xác và chuyển tiếp gói tin trên giao diện VLAN 20 tới thiết bị mạng Switch B. thiết bị mạng Switch B nhận gói tin và chuyển tiếp đến Host C.

  Cấu hình định tuyến IP Unicast
  Để hỗ trợ những giao diện VLAN, hãy tạo và cấu hình những VLAN trên thiết bị mạng switch hoặc thiết bị mạng switch stack, và gán thành viên VLAN cho các giao diện Lớp 2. Để biết thêm thông tin, xem chương:

  - Cấu hình VLAN .

  - Cấu hình các giao diện lớp 3 (SVI).

  - Bật định tuyến IP trên nút chuyển .

  - Gán những địa chỉ IP cho các giao diện Lớp ba.

  - Định cài đặt các tuyến tĩnh.

  - Bật định tuyến IP Unicast.

  Xem thêm : Cisco chính hãng.
   
  #1

Chia sẻ trang này