Điểm thưởng dành cho yeudongho

 1. 5
  Thưởng vào: 30/11/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 2. 1
  Thưởng vào: 12/4/16

  First Message

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị