Công việc hàng ngày của kế toán thuế là gì ?

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi linhnguyen12, 14/7/19.

  1. linhnguyen12

    linhnguyen12 New Member

    1. Hàng ngày kế toán làm những gì ?
    + Hàng ngày, kế toán thuế phải thu nhận chứng từ, hóa đơn. Rồi đánh giá tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn. Sau đó, kế toán phân mẫu hóa đơn, chứng từ theo nghiệp vụ kế toán. Để vào sổ chi tiết hàng ngày của từng tài khoản kế toán.

    + Lưu trữ hóa đơn, chứng từ cho công nghệ nhất bảo đảm không bị nhàu nát, hỏng, mất. Để phục vụ cho lên sổ sách báo cáo và công tác kiểm tra sau này của cơ quan thuế

    + Hàng ngày, kế toán thuế bắt buộc cập nhật những chính sách, luật thuế mới. Để với thể tận dụng hết những chính sách hỗ trợ nhà hàng của Nhà nước. Để giảm bớt số thuế cần nộp cho doanh nghiệp
    học kế toán tổng hợp

    Như vậy công việc của kế toán thuế nên khiến cho là:

    + Kiểm tra lại xem hóa đơn đầu ra đã hợp lý, hợp thức chưa

    + Vào sổ yếu tố công nợ phải thu theo từng khách hàng

    + Vào bảng kê thuế đầu ra nên nộp

    + Vào sổ yếu tố doanh thu theo ngày

    2 . Hàng tháng kế toán phải làm gì ?
    Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ mà hàng ngày kế toán đã tập hợp. Để dựa vào đó lập các báo cáo thuế hàng tháng theo quy định

    + Lập tờ khai thuế GTGT theo tháng (mẫu 01/GTGT, 02GTGT…): Đối với công ty với tổng doanh thu năm trước ngay lập tức kề to hơn 50 tỷ đồng

    + Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (mẫu 02/KK-TNCN, 03/KK-TNCN…): Đối mang doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và sở hữu số thuế TNCN nên khấu trừ tháng trước tiên to hơn 50 triệu đồng

    + Làm các cáo cáo nhanh hàng tháng: Báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu tháng, công nợ cuối tháng theo từng khách hàng, chốt số dư ngân hàng, số dư tiền mặt cuối tháng để báo cáo lãnh đạo từ ấy mang kế hoạch phân phối kinh doanh tốt hơn.

    Hạn nộp cuối cùng của tờ khai thuế và tiền thuế cần nộp theo tháng là ngày 20 hàng tháng.

    3. Công việc hàng quý của kế toán thuế
    + Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhất thời tính: ko bắt buộc nộp tờ khai thuế, doanh nghiệp tự tính, tự nộp thuế

    + Khai và nộp thuế GTGT (nếu có): lập tờ khai thuế GTGT theo quý trong nếu siêu thị mới thành lập hoặc doanh nghiệp mang tổng doanh thu năm trước ngay lập tức kề <= 50 tỷ đồng

    + Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân: đối với công ty khai thuế GTGT theo quý hoặc khai thuế GTGT theo tháng và với số thuế TNCN bắt buộc khấu trừ của tháng đầu tiên <= 50 triệu đồng

    + Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

    4. Công việc cuối năm của kế toán thuế

    Căn cứ hóa đơn, chứng từ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý kế toán tuế vào sổ sách cuối năm

    + Lập Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm và nhất thời nộp thuế TNDN trước ngày 31/12/N. Sao cho số thuế trợ thì nộp >=80% số thuế nên nộp

    + Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN cuối năm

    + Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản
    Học kế toán thuế tại Bình Dương


    + Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ yếu tố và sổ tổng hợp cho khớp số để khóa sổ kế toán

    + In sổ sách, ký, đóng dấu lưu tại nhà hàng và gửi một bản mềm cho cơ quan thuế

    Luật kế toán và luật thuế liên tục thay đổi để thích hợp mang tình hình thực tiễn trong và không tính nước. Vì vậy kế toán thuế phải kịp thời nắm bắt để không mắc sai phạm, giúp cho công việc kế toán được thuận lợi.
     
    #1

Chia sẻ trang này